sobota, 8 lutego 2014

Młodość czasem wyboru!

Młodość jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości [...].