sobota, 28 marca 2015

Nie przyszedłem dla jaj!

Jezus nie przyszedł dla kolorowych jajek, dla mazurków, "zajączków". Jezus przyszedł aby nas zbawić! Mnie, Ciebie, KAŻDEGO z nas! 
Święta Wielkanocne to pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przedrzyj się przez otoczkę maślanych baranków, czekoladowych zajączków.
Podejmij refleksję, rozważ słowa zawarte w Piśmie. 

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
1 Kor 15:14

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
1 Jan 5:11-13

Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Jan. 1:11-13

Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
Hebr. 10:2-3, 11-18

Jeśli chcesz, to wszystko jest Ci za darmo ofiarowane:

A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.
Obj. 22:17

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Obj. 3:20


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz